Nasza aktualna oferta:

Zdjęcie

BlockTabComplete

Blokada podglądu komend na serwerze 1.13+ przez / + TAB. Zalety: • możliwość konfiguracji, które komendy ma wyświetlać Plugin wspiera wersję Minecraft: 1.13 - 1.16.5

Zdjęcie

DMGHolo

Hologramy z zadanymi obrażeniami. Zalety: • możliwość konfiguracji wysokości hologramu dla każdego Entity • duże liczby skalowane do K, np. 1000 - 1k • działa asynchronicznie na pakietach, nie obciąża serwera Tak wygląda przykładowy hologram z zadanymi obrażeniami. Plugin wspiera wersję Minecraft: 1.7.2 - 1.16.5 Wymaga: ProtocolLib

Zdjęcie

GrupoweTP

Grupowe TP na Twój serwer! Zalety: • możliwość konfiguracji zasięgu i bloku Plugin wspiera wersję każdą Minecraft.

Zdjęcie

SimpleAntiAura

Innowacyjna anty aura na Twój serwer! Zalety: • blokuje 70% kill aur • nie przeszkadza zwykłym graczom • nie wpływa na jakość rozgrywki Plugin wspiera wersję Minecraft: 1.7.2 - 1.16.5 Wymaga: ProtocolLib Prezentacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Ax-AqYAVaCs

Zdjęcie

SimpleProxyLimit

Masz problem z botami na serwerze? Tutaj znajdziesz rozwiązanie problemu! Plugin zawiera: • blokada połączeń z SOCKS/HTTP proxy • blokada wejść z większości proxy do MC • limit połączeń / sek • weryfikacja graczy na podstawie otrzymywanych pakietów Wraz z zakupem klient otrzymuje dostęp do bezpłatnego supportu w razie jakichkolwiek problemów. Plugin wspiera wersję Minecraft: 1.7.2 - 1.16.5

Zdjęcie

xCustomRecipes

Dodawaj własne receptury do swojego serwera Minecraft. Zalety: • nieograniczona ilość nowych receptur • składniki receptur mogą zawierać więcej niż jeden przedmiot tego samego typu Plugin wspiera wersję każdą Minecraft.

Zdjęcie

xProtector

Twój serwer Minecraft jest atakowany? Tutaj znajdziesz rozwiązanie problemu! Oferowany plugin naprawia: • spam pakietami • wysyłanie dużych pakietów NBT • tworzenie lagujących mechanizmów z redstone • limit graczy na IP • i wiele więcej Wraz z zakupem klient otrzymuje dostęp do bezpłatnego supportu w razie jakichkolwiek problemów. Plugin wspiera wersję Minecraft: 1.7.2 - 1.16.5

Zdjęcie

xProtector (BungeeCord)

Twój serwer BungeeCord jest atakowany? Tutaj znajdziesz rozwiązanie problemu! Oferowany silnik naprawia: • spam pakietami Handshake, Ping itp. • zapełnianie pamięci RAM • blokada połączeń z SOCKS/HTTP proxy Wraz z zakupem klient otrzymuje dostęp do bezpłatnego supportu w razie jakichkolwiek problemów. Silnik wspiera wersję Minecraft: 1.7.2 - 1.14.4